Política Lingüística a la UdL

 Descarregar pdf

 

La política lingüística a la UdL
  Destacats

El 24 de juliol de 2013 el Consell de Govern va aprovar el Pla Operatiu per al Multilingüisme a la UdL 2013-2018 (Acord núm 199/2013), que substituïa el Pla d'Acció Multilingüe (Acord núm. 153/2008) vigent fins al moment. 

El Pla constitueix el marc estratègic per definir una política lingüística que té en compte els eixos i els objectius següents:
 

 • EIXOS pels quals la institució vol ser reconeguda:
 1. La seua vocació de projecció internacional com a element eficaç, que aportarà valor i serà rellevant per a la qualitat de la Universitat.
 2. El desenvolupament real de l’ús multilingüe en el si de la institució.
 3. El manteniment del compromís amb l’ús i la promoció de la llengua catalana.
   
 • OBJECTIUS que determinen les línies d’actuació del Pla:
 1. Promoure i consolidar l’ús de les llengües oficials a Catalunya en tots els àmbits de la UdL.
 2. Impulsar entre la comunitat universitària el multilingüisme i el plurilingüisme que exigeix la internacionalització de la Universitat.
 3. Garantir els drets i deures lingüístics de la comunitat universitària en relació tant amb les llengües oficials com amb les terceres llengües i llengües de treball a la UdL.
 4. Millorar la qualitat lingüística dels textos produïts en les llengües de treball a la UdL en tots els àmbits (orals i escrits).
 5. Conscienciar la comunitat universitària de la importància de la política lingüística.Per al desenvolupament del Pla, es crea l'Institut de Llengües de la UdL (que assumeix les tasques que duia a terme el Servei Lingüístic), amb una Escola d'Idiomes, per esdevenir referent al territori en l'àmbit de l'ensenyament d'idiomes.
 


 
 


- Comissió de Política Lingüística


- Pla Operatiu per al Multilingüisme a la UdL 2013-2018 (Acord 199/2013 del Consell de Govern de 24 de juliol de 2013)


 Enllaços


 
banner(240x255)(40K)
   
 


 
   Darrera modificació: