Concursos

 Descarregar pdf

Projecte executiu Fase I d'adequació del solar per a l'edifici de recerca per a Biomedicina (Mòdul 2) al campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida. Recinte de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. (Documentació)

Projecte per a la instal·lació de UTC a la coberta de l'edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida. (Documentació)

Projecte per a la instal·lació de gas natural per alimentar la UTC de la coberta de l'edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida. (Documentació)

Projecte d'implementació i finalització de l'edifici de Biomedicina (Modul I) de la Universitat de Lleida al recinte de l'Hospital Arnau de Vilanova. (Documentació)

Projecte d'adequació de sectors d'incendi i recorreguts d'evacuació de l'edifici de Rectorat. (Documentació: plecs, lot1, lot2, lot3, lot4, lot5)

Projecte executiu d'un edifici de recerca per a Biomedicina (Mòdul 2) al campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida. (Documentació: Arquitectura, Instal·lacions)

Projecte de cobriment de l'àmbit d'instal·lacions de la coberta e l'edifici de recerca per a Biomedicina (Mòdul 1) al campus de Ciències de la Salut de la Universitat de lleida. (Documentació)

Ampliació de mobiliari per a l'acondicionament del soterrani a l'edifici de Biomedicina (Mòdul 1). (Documentació)

Subministrament de mobiliari de recerca complementari, instal·lació i adequació a l'espai disponible de l'edifici de Biomedicina (Mòdul 1). (Documentació)

Servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Projecte d'Execució d'Urbanització, Estudi de Seguretat i Salut per al campus d'ETSEA de la Universitat de Lleida. (Documentació)

Rehabilitació de la coberta de l'Edifici de Rectorat de la Universitat de Lleida - Fase III-1B (I). (Documentació)

Rehabilitació de la coberta de l'Edifici de Rectorat de la Universitat de Lleida - Fase III-2A. (Documentació)

Servei d'assessorament i suport tècnic en l'aplicació del programa d'inversions de la Universitat de Lleida. (Documentació)

Actuacions d'arranjament dels edificis 1, 2, 3 i AB de l'ETSEA. (Documentació)

Adequació d'espais interiors de l'edifici del CCCT de la UdL. (Documentació)

Contractació del manteniment i conservació de la pintura dels edificis, campus i instal·lacions de la UdL. (Documentació)

Adequació d'espais docents a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. (Documentació)
 

   Darrera modificació: