Acords de la Comissió de 13 d'abril de 2012

 Descarregar pdf
 
Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de 13 d'abril de 2012:
 
  • Acord 1/2012 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 13 d’abril de 2012, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l’accessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents:
M115 PROGRAMES I ACCIONS SOCIALS: Projecte "Habitatges per al voluntariat universitari"
 
  • Acord 2/2012 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 13 d’abril de 2012, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l'accessibilitat i la disposició final de la sèrie següent per ser elevada a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria de Catalunya per a la seua aprovació:
D137 SERVEIS OFERTS AL PERSONAL: Activitats de lleure per als fills de PAS i PDI
 
  • Acord 3/2012 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 13 d’abril de 2012, pel qual s'actualitza la norma de conservació dels documents que són de conservació permanent en la sèrie J122 Expedients de beques de col·laboració E2 Universitat de Lleida
  • Acord 4/2012 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 13 d’abril de 2012, pel qual es determina el model de formulari de compromisos de confidencialitat per a la consulta amb finalitats d'investigació a la Universitat de Lleida.

 

Les normes de conservació dels documents administratius de la UdL les podeu consultar a: http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/conservacio/

   Darrera modificació: