Acords de la Comissió de 18 d'octubre de 2010

 Descarregar pdf
 
Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de 18 d'octubre de 2010:
 
  • Acord 3/2010 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 18 d’octubre de 2010, pel qual s’aprova el procediment de gestió documental i arxiu de l’Entitat de Certificació Digital.
  • Acord 4/2010 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 18 d’octubre de 2010, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l'accessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents per ser elevades a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria de Catalunya per a la seua aprovació:
I103 Normes de desenvolupament i reglaments
I104 Aplicació de lleis i reglaments
 
  • Acord 5/2010 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 18 d’octubre de 2010, pel qual es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l’accessibilitat i la disposició final de les sèries i tipus documentals següents:
K125 Altres activitats docents E1 Internes: Universitat d’Estiu (organització, gestió i control de les activitats docents que organitza la Universitat)

 

Les normes de conservació dels documents administratius de la UdL les podeu consultar a: http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/conservacio/

   Darrera modificació: