Honoris causa UdL

Pierre Parlebas

 Descarregar pdf
22 d'octubre de 2002
Sala d'Actes del Campus del Rectorat
 
Padrí: Francisco Lagardera Otero, professor de l'Institut Nacional d'Educació Física de Cartalunya-Lleida
Rector: Jaume Porta Casanellas

Pierre Parlebas va estar catedràtic i degà emèrit de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat de la Sorbona de París i doctor en l'àrea de coneixement de l'activitat física i de l'esport.

Parlebas és el creador de la praxiologia, que proposa la construcció d'una ciència de l'acció motriu, d'especial aplicació a l'anàlisi de la interacció en els jocs esportius. Les seves teories han estimulat el treball de diferents professors de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya de Lleida fins al punt de constituir-se com a grup praxiològic.

Entre les seves publicacions, que han estat traduïdes, es troben: Elements de Sociologia de l'Esport, Jocs, Esport i Societat. Lèxic de Praxiologia Motriu i Lèxic comentat en Ciències de l'Acció Motriu.

Publicació amb les intervencions i lliçons