Honoris causa UdL

Reinhard Zimmermann

 Descarregar pdf
25 d'octubre de 2007
Saló Víctor Siurana del Campus del Rectorat
 
 
Padrí: Antoni Vaquer Aloy, professor del departament de Dret Privat
Rector: Joan Viñas Salas
 
 
 
Reinhard Zimmermann va ser director de l’Institut Max Plank de Dret Internacional i Dret comparat i president de la Secció de Ciències Humanes de la Societat Max Plank d'Hamburg (Alemanya).

Zimmermann és considerat com un dels juristes més influents a Europa pel que fa a l'harmonització del dret privat a la Unió Europea, és a dir, la unificació del dret privat de tots els estats membres de la UE.

L'advocat alemany ha estat l'ànima de la Comissió de Dret Contractual Europeu, redactora dels Principis de dret contractual europeu que han de ser la base del Marc comú de referència per unificar els diferents drets civils -encara que sigui parcialment- i que, entre d'altres, afecten els drets dels consumidors. Zimmermann va defensar la necessitat d'un desenvolupament orgànic de la ciència jurídica a Europa per poder assolir un futur codi civil europeu, comú a tots els estats membres.

Premi Leibniz 1988 -que atorga la Societat alemanya de recerca-, Reinhard Zimmerman va ser doctor honoris causa per diferents universitats del món com ara Chicago, Ciutat del Cap, Aberdeen i Maastricht. Precisament, a Ciutat del Cap, va ser catedràtic de Dret romà i de dret comparat en els anys més virulents de l'aparheid. Quan se li va atorgar el doctorat honoris causa d'aquella universitat es va destacar el seu paper en la restauració del principi de legalitat a Sud-àfrica.